Saturday, May 18, 2019

Sleep Stages - BOJIN / ArtHalle

ARTHALLE | VISUAL ARTS CENTRE
A unique space dedicated to contemporary art in Romania  . 

Arthalle Gallery 

Sleep Stages exhibition with works by Dragos Bojin 

 Budisteanu 10, 010774 Bucharest.
 
We all will become Sleep, says Dragos Bojin.

An entire new world, marked with freedom and imagination, is becoming available through sleeping. In a psychedelic expressionistic formal stage, the contemporary aesthetics of ambiguity unfolds in Bojin’s works in open compositions, named Episodes, as in a TV drama sleep series.

Bojin exposes his Sleep Series on large canvasses, with countless quasi-identical monstrous characters, with an obsessive frentic dynamics of shadowy emotions that chaotically flood a space of social bitterness and stifled collective fear. His artistic approach catalyzes in the mind of the viewer the anxieties from the Munchian perspective, the collective cry. Bojin deliberately distorts the amplitude of emotions to fully evoke a philosophy of sociality in its miserable, fetid, deformed and odious side where the individual breaks down his contour up to uniformity/ leveling in a huge, amorphous mass.
The Sleep’s chromatics is strong, the thick layers, rich in saturated colors, often strident, in the foreground and often grays in the background.

Intimate and delicate as it is, the dream becomes in Bojin's „Sleep Stages” a mature artistic gesture of reception of a critical state about our lives on both personal and social level. Paradoxically, some of the characters look pretty joking and some are very good-hearted, as the painter says. Some of them keep their smile, no matter how tortured and frighten they are. There’s a glimpse of light in their eyes, as they found a solution to their fears and pains, some seem to try to climb a stair, others try to swim and save themselves, some seem to fall into the abyss.

There’s no beginning or end in Bojin’s paintings.
Sleep is God, he says.

Diana Andrei

Arthalle Gallery are plăcerea de a vă invita la vernisajul expoziţiei "Etapele somnului" cu lucrări semnate Dragos Bojin în Budişteanu 10, 010774 Bucureşti.
Vernisajul expoziţiei va avea loc pe 17 mai 2019, între 19.00 şi 21.00.
Artistul va fi prezent. 
 Etapele somnului

Toți vom deveni somn, spune Dragos Bojin.

O întreagă lume nouă, marcată de libertate și imaginație, devine posibilă prin somn. Într-o scenă formal expresionist psihedelică, estetica contemporană a ambiguității se desfășoară în lucrările lui Bojin în compoziții deschise, numite Episoade, ca într-un serial de televiziune.

Bojin îşi expune “Etapele somnului” in general pe pânze mari, cu nenumărate personaje monstruoase cvasiidentice, cu o frenetică dinamică obsesivă a emoţiilor tenebroase ce inundă haotic un spaţiu al încrâncenării sociale şi al fricii colective inăbuşite. Demersul său artistic catalizează în mintea privitorului anxietăţile din perspectiva munchiană, a strigătului devenit colectiv. Bojin distorsionează in mod voit amplitudinea emoţiilor pentru a evoca plenar o filosofie a socialului în latura sa mizerabilă, fetidă, diformă si odioasă, în care individul își frânge conturul până la uniformizare într-o masă amorfă imensă.
Cromatica lucrărilor e puternică, straturile groase, bogate in culori saturate, deseori stridente, in prim-plan şi griuri colorate pe fundal.
Lucrările lui Bojin nu sunt ”frumoase” la prima vedere, dar devin pe masură ce exorcizează demonii și fricile fiecărui privitor.

Intim și delicat, visul devine în "Etape somnului" un gest artistic matur de expresie a unei stări critice despre viețile noastre atât la nivel personal, cât și social. Paradoxal, unele dintre personaje arată "destul de glumeţe, iar unele sunt foarte bune la suflet”, aşa cum zice pictorul. Unele își păstrează zâmbetul, indiferent cât de torturate și înspăimântate sunt. Lumina rămâne vie în ochii lor, unii par să încerce să urce o scară, alții să înoate și să se salveze, unii par să cadă în abis.
Nu există început sau sfârșit în picturile lui Bojin.
Somnul este Dumnezeu, spune el.

Diana Andrei

7 comments:

DUTA said...

Looks and sounds interesting.
I know only one thing for sure - sleep is of utmost importance for us people.

Adrian Ward said...

I love the colour and movement in this work but would find it to overpowering to own.

Illusion said...

WOW! Ce pictură frenetică și colorată! Îmi place!

Raluca Anghel said...

Foarte interesant! Cu siguranta ceva ce nu vezi in fiecare zi. Iar lumea pare ca s-a simtit bine :)

Ruxandra said...

Cât de frumos arată totul! Îmi plac tare mult personajele monstruoase. Cred că a fost interesant acolo.

Alexandra boharu said...

Interesanta expozitia. Si daca somnul va fi atat de colorat, parca nu mai e asa infricosatoarea trecerea dincolo

Angela Tudose said...

Ce fain! Trebuie să fie tare interesantă o astfel de expoziție!!��

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...