Saturday, May 25, 2019

De ce să votăm?


Ce rost are? De ce să ne deranjăm să votăm?
Cu siguranță există motive aparent raționale pentru care o mare parte din populație alege să nu își exprime opțiunea la alegerile parlamentare sau prezidențiale. În același timp rezultatele pozitive al unei astfel de atitudini se lasă așteptate. Ceea ce nu se poate spune despre cele negative: nivelul de trai, infrastructura, problemele din educație sau cele din sistemul de sănătate.
Eric Liu · fondator Citizen University, director executiv Aspen Institute Citizenship & American Identity Program.
„…nu există opțiunea de a nu vota. A nu vota înseamnă tot a vota, dar pentru ce disprețuiți și respingeți. A nu vota poate fi camuflat într-un act de rezistență pasivă și principială, dar de fapt a nu vota înseamnă predarea puterii în mod conștient către cei care au interese opuse ție, și către cei care se vor bucura să profite de absența ta. Absența de la vot e pentru fraieri.”

În urma votului care va avea loc în 26 mai 2019 vor fi aleși cei 705 eurodeputați care ne vor reprezenta la nivelul Uniunii Europene până în 2024. În urma votului care va avea loc în 26 mai 2019 vor fi aleși cei 705 eurodeputați care ne vor reprezenta la nivelul Uniunii Europene până în 2024.
articol preluat gokid

Friday, May 24, 2019

Power of SilenceWhat distinguishes normal people is that we share a metaphorical dagger; 
the concerns of our self - reflection. 
With this dagger, we cut ourselves and bleed; 
and the job of our chains of self - reflection is to give us the feeling that we are bleeding together, 
that we are sharing something wonderful; our humanity. 
But if we were to examine it, 
 we would discover 
that we are bleeding alone; 
that we are not sharing anything; 
that all we are doing is toying with our manageable, 
unreal, man-made reflection. 
 Sorcerers are no longer in the world of daily affairs, 
because they are no longer prey to their self - reflection.

 ― Carlos Castaneda, Power of Silence

Saturday, May 18, 2019

Sleep Stages - BOJIN / ArtHalle

ARTHALLE | VISUAL ARTS CENTRE
A unique space dedicated to contemporary art in Romania  . 

Arthalle Gallery 

Sleep Stages exhibition with works by Dragos Bojin 

 Budisteanu 10, 010774 Bucharest.
 
We all will become Sleep, says Dragos Bojin.

An entire new world, marked with freedom and imagination, is becoming available through sleeping. In a psychedelic expressionistic formal stage, the contemporary aesthetics of ambiguity unfolds in Bojin’s works in open compositions, named Episodes, as in a TV drama sleep series.

Bojin exposes his Sleep Series on large canvasses, with countless quasi-identical monstrous characters, with an obsessive frentic dynamics of shadowy emotions that chaotically flood a space of social bitterness and stifled collective fear. His artistic approach catalyzes in the mind of the viewer the anxieties from the Munchian perspective, the collective cry. Bojin deliberately distorts the amplitude of emotions to fully evoke a philosophy of sociality in its miserable, fetid, deformed and odious side where the individual breaks down his contour up to uniformity/ leveling in a huge, amorphous mass.
The Sleep’s chromatics is strong, the thick layers, rich in saturated colors, often strident, in the foreground and often grays in the background.

Intimate and delicate as it is, the dream becomes in Bojin's „Sleep Stages” a mature artistic gesture of reception of a critical state about our lives on both personal and social level. Paradoxically, some of the characters look pretty joking and some are very good-hearted, as the painter says. Some of them keep their smile, no matter how tortured and frighten they are. There’s a glimpse of light in their eyes, as they found a solution to their fears and pains, some seem to try to climb a stair, others try to swim and save themselves, some seem to fall into the abyss.

There’s no beginning or end in Bojin’s paintings.
Sleep is God, he says.

Diana Andrei

Arthalle Gallery are plăcerea de a vă invita la vernisajul expoziţiei "Etapele somnului" cu lucrări semnate Dragos Bojin în Budişteanu 10, 010774 Bucureşti.
Vernisajul expoziţiei va avea loc pe 17 mai 2019, între 19.00 şi 21.00.
Artistul va fi prezent. 
 Etapele somnului

Toți vom deveni somn, spune Dragos Bojin.

O întreagă lume nouă, marcată de libertate și imaginație, devine posibilă prin somn. Într-o scenă formal expresionist psihedelică, estetica contemporană a ambiguității se desfășoară în lucrările lui Bojin în compoziții deschise, numite Episoade, ca într-un serial de televiziune.

Bojin îşi expune “Etapele somnului” in general pe pânze mari, cu nenumărate personaje monstruoase cvasiidentice, cu o frenetică dinamică obsesivă a emoţiilor tenebroase ce inundă haotic un spaţiu al încrâncenării sociale şi al fricii colective inăbuşite. Demersul său artistic catalizează în mintea privitorului anxietăţile din perspectiva munchiană, a strigătului devenit colectiv. Bojin distorsionează in mod voit amplitudinea emoţiilor pentru a evoca plenar o filosofie a socialului în latura sa mizerabilă, fetidă, diformă si odioasă, în care individul își frânge conturul până la uniformizare într-o masă amorfă imensă.
Cromatica lucrărilor e puternică, straturile groase, bogate in culori saturate, deseori stridente, in prim-plan şi griuri colorate pe fundal.
Lucrările lui Bojin nu sunt ”frumoase” la prima vedere, dar devin pe masură ce exorcizează demonii și fricile fiecărui privitor.

Intim și delicat, visul devine în "Etape somnului" un gest artistic matur de expresie a unei stări critice despre viețile noastre atât la nivel personal, cât și social. Paradoxal, unele dintre personaje arată "destul de glumeţe, iar unele sunt foarte bune la suflet”, aşa cum zice pictorul. Unele își păstrează zâmbetul, indiferent cât de torturate și înspăimântate sunt. Lumina rămâne vie în ochii lor, unii par să încerce să urce o scară, alții să înoate și să se salveze, unii par să cadă în abis.
Nu există început sau sfârșit în picturile lui Bojin.
Somnul este Dumnezeu, spune el.

Diana Andrei

Thursday, May 16, 2019

Yellow - COLDPLAY

yellow field canopy

bees in canopy field

yellow field

yellow field

Look at the stars
Look how they shine for you
And everything you do
Yeah they were all yellow
I came along
I wrote a song for you
And all the things you do
And it was called "Yellow"
So then I took my turn
Oh what a thing to have done
And it was all yellow
I swam across
I jumped across for you
Oh what a thing to do
'Cause you were all yellow
I drew a line
I drew a line for you
Oh what a thing to do
And it was all yellow
.........
Songwriters: Christopher Anthony John Martin / Guy Rupert Berryman / Jonathan Mark Buckland / William Champion
Yellow lyrics © Universal Music Publishing Group

Friday, May 10, 2019

Wearing the Inside Out


From morning to night I stayed out of sight
Didn't recognize what I'd become
No more than alive I'd barely survive
In a word, overrun
Won't hear a sound
From my mouth
I've spent too long
On the inside out
My skin is cold
To the human touch
This bleeding heart's
Not beating much
I murmured a vow of silence and now
I don't even hear when I think aloud
Extinguished by light I turn on the night
Wear its darkness with an empty smile
I'm creeping back to life
My nervous system all away
I'm wearing the inside out
Look at him now
He's paler somehow
But he's coming round
He's starting to choke
It's been so long since he spoke
Well he can have the words right from my mouth
And with these words I can see
Clear through the clouds that covered me
Just give it time then speak my name
Now we can hear ourselves again
I'm holding out
For the day
When all the clouds
Have blown away
I'm with you now
Can speak your name
Now we can hear
Ourselves again
He's curled into the corner
But still the screen is flickering
With an endless stream of garbage to
Curse the place
In a sea of random images
The self-destructing animal
Waiting for the waves to break
He's standing on the threshold
Caught in fiery anger
And hurled into the furnace he'll
Curse the place
He's torn in all directions
And the screen is still flickering
Waiting for the flames to break
Songwriters: Anthony Moore / Richard Wright
Wearing the Inside Out lyrics © Concord Music Publishing LLC
Artist: Pink Floyd
Album: The Division Bell
Released: 1994

Hey you

manequins in black and white for the song of Pink Floyd HEY YOU

Hey you, out there in the cold
Getting lonely, getting old
Can you feel me?
Hey you, standing in the aisles
With itchy feet and fading smiles
Can you feel me?
Hey you, don't help them to bury the light
Don't give in without a fight
Hey you out there on your own
Sitting naked by the phone
Would you touch me?
Hey you with you ear against the wall
Waiting for someone to call out
Would you touch me?
Hey you, would you help me to carry the stone?
Open your heart, I'm coming home
But it was only fantasy
The wall was too high
As you can see
No matter how he tried
He could not break free
And the worms ate into his brain
Hey you, out there on the road
Always doing what you're told
Can you help me?
Hey you, out there beyond the wall
Breaking bottles in the hall
Can you help me?
Hey you, don't tell me there's no hope at all
Together we stand, divided we fall
Songwriters: Roger Waters
Hey You lyrics © Warner/Chappell Music, Inc
Artist: Pink Floyd
Album: The Wall

Tuesday, May 7, 2019

2019 Bucharest Light Festival


2019 Bucharest light festival - SPOTLIGHT
The artistic director of this year’s edition was Jean-François Zurawik, the director and producer of Fête des Lumières – Lyon.

“The theme of this edition – EuropeLights – celebrates the role Romania is playing in Europe throughout this period by capturing a series of relevant European identity characteristics translated into light installations created by local and international artists,” reads a press release.
In this context, Spotlight has launched a call for projects intended for young, emerging artists, architects, and designers, with the theme “Digital Europe. The Europe of the Future.” The organizers invite participants to propose interactive artistic light-based installations that explore at least one of the following aspects: “What Will Europe Look Like in the Future?,” “How Does One Translate Europe into the Digital Language ?,” “Analogue versus Digital – Yesterday’s and Today’s Europe.”
 
SPOTLIGHT – Festivalul Internațional al Luminii, București este cel mai mare festival din România dedicat luminii și tehnologiilor bazate pe lumină, care include anual o serie de instalații de lumină, proiecții video, proiecte de iluminat arhitectural sau instalații artistice interactive ale artiștilor locali și internaționali. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în perioada 18-21 aprilie.
Ediția 2019 a festivalului marchează două evenimente majore ale anului:  
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
  și 
deschiderea Sezonului România-Franța la București, care se vor reflecta în tema ediției, intitulată: EuropeLights. Directorul artistic și curatorul celei de-a cincea ediții a festivalului de la București este directorul și producătorul Fête des Lumières – Lyon, Jean-François Zurawik.
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...