Sunday, April 21, 2019

Floriile - Palm Sunday

Sarbatoarea Intrarii lui Hristos in Ierusalim este cunoscuta in popor sub denumirea de Florii. Parintele profesor Ene Braniste afirma ca aceasta sarbatoare se mai numea si Duminica aspirantilor la Botez, deoarece in aceasta zi catehumenii, care fusesera admisi la Botez, mergeau la episcop pentru a primi Crezul ca marturisire de credinta. Aceasta duminica a purtat si denumirea de Duminica gratierilor, pentru ca in cinstea ei, imparatii acordau gratieri.
Biserica vede in aceasta sarbatoare inaintarea lui Hristos spre jertfa de pe cruce. El putea sa evite moartea, insa, o primeste de buna voie pentru a o birui. Lui nu-i este impusa moartea ca o necesitate, asa cum ne este impusa noua. De aceea El moare pentru altii, nu pentru Sine. El nu avea pacatul imprimat in firea Sa, ca noi toti, pentru ca S-a nascut ca om prin voia Sa.
Dupa modelul multimii din cetatea Ierusalimului care l-a intampinat pe Mantuitorul cu ramuri de finic, Biserica Ortodoxa a randuit ca in aceasta zi sa imparta credinciosilor ramuri de salcie binecuvantate. Ramurile de salcie simbolizeaza biruinta asupra mortii.

Palm Sunday is the Sunday before Easter that begins the Holy Week. It is the day that we remember and celebrate the day Jesus entered into Jerusalem as Savior and King. As Jesus rode a donkey into the town of Jerusalem a large crowd gathered and laid palm branches and their cloaks across the road, giving Jesus royal treatment. The hundreds of people shouted "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest heaven!" 

Saturday, April 20, 2019

NSFW by Andronicuss - ArtHalleARTHALLE | VISUAL ARTS CENTRE
A unique space dedicated to contemporary art in Romania  . 

Arthalle Gallery - NSFW exhibition with works by Andronicuss (Bogdan Andronic) at
 Budisteanu 10, 010774 Bucharest.
The opening took place on April 18th, 2019 between 7 and 9 pm.
The artist was present.
Not suitable for minors under 16.

About Andronicuss :
'Experiencing truth in Andronicuss works might seem painful, horrible, scandalous, excessive, disgusting, obscene, violent or bloody, even tragic. Or hilarious.
Just like Shakespeare in the homonymous play, he organizes his puppets in an Expressionistic fictional stage, in violent paint strokes, primary colors and apparent grotesque primitive, sometimes deformed or modified, human or animal characters, imbued with archaic apotropaic elements (bones and magic masks).
Like Sisyphus who doesn’t want to return in the underworld after his promise to Pluto, the artist discovers the pleasures of the Earth and his huge appetite for the blue sky, a beautiful girl in a brothel, a bottle or two of wine, the sound of the musical instruments, the dancer, the movies and last, but not least, himself.
Andronicuss is almost always present in his paintings as the narrator/ of the massive and perpetual absurdity of the human existence, but also of its entire beauty and optimism. As Sisyphus chastised by the gods pushes his rock to the top of the mountains in an immense continuous effort, the artist alternates the harsh language of the forms with the optimism of minimal colors. The absurdity to the joy. The childish humor of his cartoon-like character depictions to the tragic of the consciousness of the author caught in a narcissistic snapshot with his camera while performing an erotic movie. The elegance of the gestures to the deformity of the characters. The grotesque to the beauty. The underworld to the Earth life.
His almost bacchanalia rhetoric of booze bottles and glasses, naked bodies in obscene positions and dancing ballerinas ends in painting, drawing or linocut in a strong stroke of his sumptuous logo-signature, the name Andronicuss being given by his mentor and friend painter, Magath.'
Diana Andrei

Despre Andronicus:
Experimentarea adevărului în lucrările lui Andronicus ar putea părea dureroasă, oribilă, scandaloasă, excesivă, dezgustătoare, obscenă, violentă sau sângeroasă. Şi chiar tragică. Sau hilară.
La fel ca în piesa omonimă shakesperiană, artistul-regizor îşi organizează personajele-păpuşi într-o scenografie de poveste expresionistă, în culori violente, primare şi caractere aparent groteşti, primitive, uneori deformate sau modificate, umane sau animale, îmbibate cu elemente apotropaice arhaice (oase şi măşti magice).
Asemenea lui Sisif, care nu vrea sa se întoarcă in lumea cealaltă după promisiunea facută lui Pluto, artistul descoperă plăcerile pământului şi apetitul său imens pentru cerul albastru, o fată frumoasă într-un bordel, o sticlă sau două de vin, sunetul intrumentelor muzicale, dansatori, filmele şi nu în ultimul rând pe el însuşi.
Andronicuss este aproape mereu în lucrările sale naratorul absurdului masiv şi perpetuu al existenţei umane, dar şi al întregii sale frumuseţi şi al optimismului. În timp ce Sisif pedepsit de zei, îşi împinge stânca până în vârful munţilor, pastrându-şi bucuria, artistul alternează limbajul aspru al formelor cu optimismul culorilor primare. Absurditatea cu bucuria. Umorul copilăresc al imaginilor personajelor de desen animat cu tragicul conştiinţei autorului, surprins într-un instantaneu narcisist cu camera în timp ce realizează un film erotic. Eleganţa gesturilor cu deformarea personajelor. Grotescul cu frumosul. Lumea cealaltă cu viaţa pe pământ.
Retorica sa aproape bacanalică, cu sticle şi pahare de băutură, corpuri goale în poziţii obscene şi balerine dansând, se încheie în pictură, în desen sau în linogravură, în tuşa puternică a semnăturii sale somptuoase, numele Andronicuss fiind dat de mentorul şi prietenul său pictor, Magath.
Diana Andrei 

Sunday, April 14, 2019

Victor Brauner la Galeria DADA

 
Galeria DADA
„Victor – Victorios (desene, gravuri, obiecte, evenimente)”
 , dedicată operei grafice a lui Victor Brauner, 
în perioada 13 aprilie – 11 august 2019, în Str. Toamnei nr. 10, București

Program de vizitare: de marți până duminică, între orele 14:00 – 20:00

Expoziția prezintă peste 300 de lucrări ale lui Brauner, de la desene, gravuri și litografii originale și, unele, inedite, până la întreaga colecție de cărți ilustrate și o bogată colecție de reviste de avangardă la care acesta a colaborat.


Alteța Sa Regală Principele Radu a luat parte la vernisajul expoziției dedicată operei grafice a pictorului Victor Brauner, proeminent artist european, reprezentant al curentului artistic și literar suprarealist. Evenimentul a avut loc în seara de vineri, 12 aprilie 2019, la Galeria DADA, din Strada Toamnei nr. 10, în București.
La vernisajul expoziției a luat parte un numeros public, iar gazdele serii au fost Cristinel Popa, Michael Ilk și Margaréte Montagne.

În arhitectura intrinsecă a Galeriei Dada s-a ţinut cont de amplasarea cît mai personalizată a fiecărui exponat. Ilustrativă în acest sens este expunerea unui pict-obiect, operă din adolescenţa pictorului, care a îmbogăţit cu imagini pictate o mandolină, în care se descifrează embrionul preocupărilor pentru pictura constructivistă. Piesa, de un farmec deosebit, necunoscută publicului şi nici criticilor, creaţie a anului 1921, este expusă într-un cilindru de sticlă, al cărui platou se roteşte oferind spectacolul panoramării simbolurilor inscripţionate pe feţele gingaşului instrument muzical.
Veritabilă regină a publicaţiilor, unicul număr al revistei 75H.P. – într-adevăr, un unicat al avangardei universale, conceput de Brauner, Voronca şi Roll, în care s-a introdus termenul de „pictopoezie“, unanim acceptat azi pe toate meridianele  – domină pleiada celorlalte tipărituri româneşti de avangardă: UNU, Integral, Punct, Urmuz, Adam, ca şi a întregii serii de banderole care însoţeau, la lansare, volumele, afişele, catalogele.
 observatorcultural/ Florin COLONAŞ


Victor Brauner was a Romanian Surrealist painter and sculptor, and one of the most important members of the Romanian avant-garde. Born on June 15, 1903 in Piatra Neamt, Romania, he studied at the National School of Fine Arts in Bucharest from 1916 to 1918. Soon after, he began painting landscapes and, as he put it, went through all the "Dadaist, Abstractionist, Expressionist" idioms. In 1930, he moved to Paris where he befriended Constantin Brancusi, Yves Tanguy, and Alberto Giacometti; the latter two lived in the same building as Brauner on Moulin Vert Street. His best-known painting, Self-portrait with enucleated eye, was completed in 1931, and coincidentally, seven years later he lost his left eye in a violent argument between Oscar Domínguez and Esteban Francés. In 1966, he was chosen to represent France at the Venice Biennale, and he died that same year on March 12, 1966 in Paris, France. 
The artist is buried in the famed Montmartre cemetery, where his epitaph reads: 
“Painting is life, the real life, my life.” 
artnet.com


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...