Thursday, March 4, 2010

The Painted Bird - Kosinski

Pentru o clipă păsările erau confuze. Pasărea vopsită zbura de la un capăt al stolului la celălalt, încercând în zadar să-şi convingă rudele că era unul de-al lor. Însă orbite de culorile strălucitoare, păsările se învârteau în jurul ei nehotărâte. Pasărea vopsită era împinsă din ce în ce mai departe pe măsură ce aceasta încerca zeloasă să intre în rândurile stolului. Curând după aceasta, una după alta, păsările o atacau sălbatic smulgându-i penele.

For the moment the birds were confused. Painted bird fly from one end of the flock to another, trying in vain to convince his relatives that he was one of them. But blinded by bright colors, birds revolves around her indefinite. Painted bird was pushed ever further as it tries to enter the ranks flock. Soon thereafter, one after another, one attacking wild birds pulling feathers.

Jerzy Kosinski/ The Painted Bird
tags: the moral metabolism of society, man fears , persecuted children, War World II, individual liberty, Holocaust, extreme violence
Va recomand : Jerzy Kosinski - Pasarea Vopsita

2 comments:

cartim said...

Superb , imi place foarte mult.

Liviu said...

Nice :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...